Om Ivan strange

Jeg er autodidakt, selvlært billedkunstner. Født l935 af bonde- og håndværkerslægt.

Opvokset på en blæstomsust gård på den udstrakte, flade hedeslette, opdyrket af mine forfædre.